top of page
Mottled Whites.jpg

Ni fyddai Gwibdaith Elliw wedi ei chyhoeddi heb gymorth pobl garedig iawn. Gyda diolch arbennig felly i:

   Manon Steffan Ros

   Delyth Jones

   Alun Jones

   Carol Thomas

   Siân Roberts

Ac yn enwedig Meinir Pierce Jones, Gwasg y Bwthyn

 

Diolch i bawb yn Nhŷ Newydd. Llanystumdwy, a Chyngor Llyfrau Cymru.

Diolch x miliwn i’m gwraig annwyl, Chris.

                                                                Ian Richards

Cyhoeddir Gwibdaith Elliw

gan Wasg y Bwthyn, Caernarfon.

www.gwasgybwthyn.cymru

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter

Cefnogir Gwibdaith Elliw gan Gyngor Llyfrau Cymru

https://llyfrau.cymru/

  • Instagram
  • Facebook
  • X
bottom of page