top of page
Mottled Whites.jpg

Dyma stori Elliw, merch ifanc bengoch sydd mewn cadair olwyn ers iddi gael damwain. Aiff Elliw ar wibdaith drwy Gymru yng nghwmni Gwenno’r oen swci: taith sy’n datgelu rhyfeddodau ac yn codi pob math o gwestiynau annisgwyl.

 
Mae Gwibdaith Elliw yn unigryw, nofel ag iddi elfennau o’r seicolegol a swrreal, sy’n byrlymu o syniadau diddorol ac enigmatig. Mae hi fel pos sy’n herio’r darllenydd ac yn agor fel blodyn anghyffredin, glas ei betalau. 

Chair on Beach with Balloons.jpg
border.png
Mottled Whites.jpg
20230620_145941 Edited Number 2.jpg

Yr Awdur

Magwyd Ian yn Lloegr, er ei fod yn hanu o deulu Cymreig. Roedd ei dad yn Gymro Cymraeg o Gwmafan, Gorllewin Morgannwg, a’i fam o Aberafan. Ymhen hir a hwyr derbyniodd Ian her yr heniaith, a symud i Gymru yn 2011. Tua 2017 rhoddodd Ian gynnig ar ysgrifennu creadigol yn Saesneg ond ar ôl cael ei ysbrydoli gan y tiwtoriaid yn Nhŷ Newydd, Llanystumdwy, trodd at ysgrifennu yn Gymraeg. Mae Ian yn byw ym Machynlleth.

bottom of page